Věděli jste, že...

...ELSPAC je první studie, která sleduje vývoj dětí od těhotenství přes celé období dětství a dospívání až do dospělosti;

...studie zahrnuje do výzkumu rovnocenně matku i otce, jejich osobnost, chování, postoje a zdravotní stav;

...všechna získaná data jsou přísně důvěrná a nejsou nikdy sdělována jednotlivcům ani žádným institucím;

...data jsou publikována v takové formě, aby jednotlivci ani rodiny nemohli být identifikováni;

...pilotní fáze studie ELSPAC probíhala kromě České republiky, Velké Británie, ostrova Man, Slovenska, Ruska a Ukrajiny také v Chorvatsku, Estonsku, Řecku a ve Španělsku;

...v mezinárodním měřítku bylo takto celkově sledováno cca 40 000 dětí;

...největší a nejúspěšnější studií je studie probíhající ve Velké Británii pod vlastním označením ALSPAC;

...v České republice bylo sesbíráno více jak 200 000 dotazníků;

...mezinárodní koordinátorkou studie ELSPAC byla od jejího počátku profesorka Jean Golding z Univerzity v Bristolu, UK, a od roku 2007 doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., z Masarykovy univerzity.