Studie o funkcích mozku - ukončeno snímkování mozku

Studie o funkcích mozku - ukončeno snímkování mozku

Děkujeme všem 131 dobrovolníkům z řad "elspacových dětí", kteří se v letošním roce zúčastnili výzkumu funkcí mozku a absolvovali vyšetření magnetickou rezonancí na špičkovém pracovišti CEITEC Masarykovy univerzity. Během následujících měsíců budou získaná data a vzorky slin analyzovány a vyhodnocovány. Rádi vás pak budeme informovat o zjištěných skutečnostech a výsledcích tohoto velmi zajímavého výzkumu zaměřeného na hledání markerů depresivity u mladých lidí.

více o studii

Studie VULDE probíhala na Středoevropském technologickém institutu při Masarykově univerzitě v Brně (CEITEC MU) ve spolupráci s Harvard Medical School, Boston, MA, USA, která je považována za jedno z nejlepších medicínských pracovišť na světě a této problematice se dlouhodobě věnuje.

Součástí studie bylo vyšetření magnetickou resonancí (MRI), které probíhalo pomocí nejpokročilejšího zařízení v ČR. Vyšetřovací MRI přístroj se rutinně používá k běžné diagnostice mnoha neurologických onemocnění a k zobrazení mozkových struktur již řadu let a vyšetření tímto přístrojem je zcela neinvazivní a nebolestivé. Na základě vyšetření slin budou stanoveny hladiny hormonů. Všechna data propojíme s unikátními daty studie ELSPAC, a to nám umožní posoudit možný vliv faktorů před narozením na zdraví v dospělosti.