Aktualizace kontaktů

AKTUALIZACE KONTAKTŮ

 

Jsem:
 

Dále pro vás chystáme speciální studie, které budou jen pro omezený počet účastníků.

Vyberte, které by vás zajímaly:
 

* Souhlasím s tím, aby mé osobní a kontaktní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovávala Masarykova univerzita v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely případného předání dárku. V souvislosti s vyhlášením výherců souhlasím též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, název obce na internetových stránkách www.elspac.cz. Poskytnuté údaje budou dále zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely předávání informací týkajících se výzkumných aktivit Masarykovy univerzity. Souhlasím se zasíláním zpráv o průběhu studie ELSPAC a studií navazujících a obdobných sdělení na mou výše uvedenou e-mailovou adresu. Souhlas uděluji dobrovolně s tím, že ho mohu kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat na adrese: Masarykova univerzita, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Kamenice 753/5, 625 00 Brno. Veškeré údaje jsou považovány za přísně soukromé a jsou chráněny ve smyslu platných právních norem. Evidované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám!

najdete nás i na