Pro účastníky studie

Tento projekt by se nemohl uskutečnit bez trpělivé podpory 7 589 dětí z Jižní Moravy a jejich rodičů, kteří obětovali mnoho času a úsilí dotazníkovým šetřením i klinickým vyšetřením a zásadním způsobem tak přispěli k vybudování jedinečné databáze.

Naše velké poděkování také patří porodníkům a pediatrům, kteří pomohli shromáždit velké množství zdravotních informací o sledovaných dětech.

Rovněž děkujeme všem třídním učitelům, kteří poskytli informace o životě dětí ve škole a dokreslili tak obrázek o jejich vývoji.