Projekty

realizace kdy: 1/2016-12/2019
realizace kde: PřF MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
název a označení: Výzkumná infrastruktura RECETOX (LM2015051)

poskytovatel:

MŠMT ČR/ Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace

realizace kdy: 11/2015-10/2022
realizace kde: PřF MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
název a označení: CETOCOEN Plus (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469)

poskytovatel:

MŠMT ČR + OP VVV

realizace kdy: 3/2014-12/2016
realizace kde: PřF + FSS + IBA MU
řešitel: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., prof. Petr Macek, CSc., doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
název a označení: CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood (CELSPAC) (GAP407/12/0854)

poskytovatel:

GAČR

realizace kdy: 2012–2016
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
název a označení: Cesty do dospělosti: longitudinální výzkum vývojových trajektorií a prediktorů autonomie a identity (GAP407/12/0854)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/2011–12/2013
realizace kde: ESF MU
řešitel: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
název a označení: Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví (GA407/11/0388)

poskytovatel:

GAČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2011–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Co ohrožuje dnešní rodinu aneb každá rada drahá?! (0071110900820)

poskytovatel:

Magistrát města Brna

realizace kdy: 1/2011–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: MUDr. Bohdana Rezková
název a označení: Bezpečný vstup do života (OZS/14/313/2011)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. L. Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2009–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Projekt ELSPAC v nové roli – raná dospělost v brněnských rodinách (NS9669)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2009–12/2011
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Současná mládež – medicínsko – společenský pohled očima projektu ELSPAC (NS9668)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: FN Brno, prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.

realizace kdy: 3/2009–12/2009
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Co ohrožuje dnešní rodinu, aneb zvládneme to?! (0071090901647/2009)

poskytovatel:

Magistrát města Brna

realizace kdy: 1/2008–12/2008
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Umíme chránit děti před úrazy? (OZS/6/313/08)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Bohdana Rezková, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc.

realizace kdy: 1/2006–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: 15 let jako významný předěl v životě dětí – epidemiologická studie (NR8791)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

realizace kdy: 2005–2011
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
název a označení: Výzkumný záměr MSM0021622406 Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/2005–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Dítě na prahu dospělosti. Populační studie biologických a psychosociálních faktorů růstu a vývoje 15letých dětí (NR8380)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: MUDr. Jana Balharová, doc. MUDr. Marie Bouchalová, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., FF MU, doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

realizace kdy: 1/2005–12/2007
realizace kde: LF MU
řešitel: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc.
název a označení: Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno (NR8394)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., MUDr. Lucie Klapušová, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., VFN v Praze, prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

realizace kdy: 7/2004–12/2005
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: 13 let jako významný milník v životě dětí – epidemiologická studie (1A8253)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2004–12/2005
realizace kde: LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Puberta jako milník ve vývoji dětí projektu ELSPAC včetně vzdělávacích aplikací (Rozhodnutí 42107)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 7/2000–12/2004
realizace kde: FSS MU
řešitel: prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
název a označení: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech (LN00A023)

poskytovatel:

MŠMT ČR
spolupráce: POINT, s. r. o., Ing. Libor Prudký, UK Praha, doc. PhDr. Zdeněk Pinc, ÚproJČ AV ČR, prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., VÚZD a následně LF MU, doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/2002-12/2003
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Vlastní šetření v 11 letech věku (NE 7224)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2000-12/2001
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Vývoj během dětství v brněnském souboru WHO-ELSPAC. Pilotní studie (NE 6143)

poskytovatel:

MZd ČR

realizace kdy: 1/2000-12/2002
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Plody – novorozenci – kojenci jako část evropské studie WHO-ELSPAC (ME 357)

poskytovatel:

MŠMT ČR

realizace kdy: 1/1999-12/2004
realizace kde: VÚZD + LF MU
řešitel: doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc., následně JUDr. Hana Račanská
název a označení: Polymorfismus a stabilita v manifestaci a etiologii poruch zdraví dítěte (MZO/98:0001 – výzkumný záměr)

poskytovatel:

MŠMT ČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/1995-12/1997
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
název a označení: Vliv životního stylu rodiny na průběh a výsledek těhotenství (IZ 2696)

poskytovatel:

MZd ČR
spolupráce: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

realizace kdy: 1/1994-12/1994
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: Epidemiologická studie úrazovosti v populaci produktivního věku (IZ 2492)

poskytovatel::

MZd ČR

realizace kdy: 1/1991-12/1999 (po tříletých etapách)
realizace kde: VÚZD
řešitel: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
název a označení: ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) (IZ 208)

poskytovatel:

MZd ČR