Navázání spolupráce

Máte–li zájem o využití dostupných dat, postupujte prosím následovně:

  1. Kontaktujte nás na adrese info@celspac.cz a vyžádejte si formulář pro podání žádosti.
  2. Následně budete kontaktováni manažerkou studie, která s vámi zkonzultuje, případně rozpracuje projektový záměr.
  3. Výkonná rada ELSPAC posoudí předložené projektové záměry z hlediska jejich kvality a proveditelnosti a vybrané doporučí k realizaci.
  4. V případě kladného posouzení žádosti bude následně uzavřena smlouva mezi Přírodovědeckou fakultou a příslušným hospodářským střediskem/institucí žadatele.
  5. Na základě smlouvy budou poskytnuta data v dohodnuté formě a rozsahu.

Prosím buďte si vědomi, že žádost o užití dostupných dat je nutné podat minimálně 3 měsíce před samotným zahájením Vašeho výzkumu.

V případě nejasností nás kontaktujte