Vedení studie ELSPAC

Na základě Opatření ředitele Centra pro výzkum toxických látek v prostředí č. 2/2013 ( PDF soubor, 1,2 MB) byla ustanovena Vědecká rada ELSPAC, která rozhoduje o koncepci studie, koordinuje realizační tým, posuzuje návrhy na vytěžování a zužitkování dat studie a chrání práva účastníků studie a Masarykovy univerzity.

Předsedkyně Vědecké rady ELSPAC:

  • prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., ředitelka Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) PřF MU

Členové Vědecké rady ELSPAC:

  • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel IBA MU
  • prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., profesor RECETOX PřF MU
  • doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., docent RECETOX PřF MU
  • prof. PhDr. Petr Macek, CSc., vedoucí IVDMR FSS MU

 

Na základě Rozhodnutí Vědecké rady ELSPAC č. 1/2014 ( PDF soubor, 52 kB) byla zřízena Etická komise ELSPAC. Etická komise, jakožto poradní orgán Vědecké rady ELSPAC, posuzuje etické a právní aspekty žádostí o užití databáze ELSPAC, a rovněž etické a právní aspekty žádostí o navazující (nové) výzkumné projekty.

Předseda Etické komise ELSPAC:

  • JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., CTT MU

Členové Etické komise ELSPAC:

  • Mgr. Bc. Vlastimil Slovák, děkanát PřF MU
  • Mgr. Marika Chrápavá, IBA MU

 

Závazné dokumenty studie ELSPAC:

Rozhodnutí mezinárodního a národního koordinátora ELSPAC (PDF soubor, 240 kB)

Opatření ředitele Centra č. 1/2013 upravující nakládání s databází ELSPAC(PDF soubor, 1,7 MB)

Opatření ředitele Centra č. 2/2013 upravující Statut Vědecké rada ELSPAC (PDF soubor, 1,2 MB)

Opatření ředitelky Centra č. 3/2013 upravující nakládání s osobními údaji (PDF soubor, 2,2 MB)

Jednací řád Vědecké rady ELSPAC (PDF soubor, 1,2 MB)

 Rozhodnutí Vědecké rady ELSPAC č. 1/2014 o zřízení Etické komise (PDF soubor, 52 kB)

 Opatření ředitelky Centra č. 1/2015 o řízení dlouhodobých studií (PDF soubor, 378 kB)

 Opatření ředitelky Centra č. 1/2018 upravující nakládání s osobními údaji CELSPAC (PDF soubor, 445 kB)