Cíle studie

Hlavním cílem studie ELSPAC je zjistit, které biologické, psychologické, sociální, ekonomické a environmentální faktory ovlivňují průběh těhotenství, porod a poporodní adaptaci, následný vývoj dítěte a zdraví adolescentů.

Prostřednictvím 74 dotazníků a 6 klinických vyšetření byly zatím sledovány tyto hlavní faktory:

Biologické faktory:

 • Celkový zdravotní stav dítěte
 • Celkový zdravotní stav rodičů a prarodičů
 • Průběh těhotenství a porodu
 • Psychomotorický vývoj novorozence a kojence

Faktory zdravotní péče:

 • Očkování a jiná preventivní opatření

Psychologické faktory:

 • Celkový psychický stav dítěte
 • Celkový psychický stav rodičů
 • Rizikové chování obou generací

Sociální a ekonomické faktory:

 • Typ bydlení včetně vybavení domácnosti
 • Vzdělání a zaměstnání
 • Životní styl rodiny včetně výživy

Faktory životního prostředí (environmentální faktory):

 • Používání chemických látek v domácnosti.
 • Domácí mazlíčci
 • Kvalita životního prostředí rodiny (hluk, prach, vlhkost, teplota)

Podrobnější informace naleznete v sekci Pro odborníky.