O studii ELSPAC

Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství ELSPAC (European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) je prospektivní longitudinální studie iniciovaná v 80. letech 20. století Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v šesti evropských zemích. V České republice sleduje tato studie 5 738 dětí narozených v Brně a 1 851 dětí narozených ve Znojmě od těhotenství matky do dospělosti.

Od dětí narozených v letech 1991 a 1992 jsou sbírána data umožňující hlubší poznání vlivu biologických, psychologických, sociálních, ekonomických a environmentálních faktorů včetně jejich kombinací na zdraví dětí a adolescentů. Výsledky této studie přispějí ke zlepšování preventivní péče a dalšímu zvyšování kvality života populace.

Studii finančně podpořila Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR, Grantové agentury ČR a Magistrátu města Brna. Poděkování  za podporu dále patří kanceláři WHO v ČR a zejména realizačnímu týmu sesterské studie ALSPAC na Univerzitě v Bristolu, Velká Británie.

Je třeba vyzdvihnout klíčovou úlohu doc. MUDr. Lubomíra Kukly, CSc., který realizační tým studie ELSPAC v České republice vedl více než 20 let. Poděkování patří také dalším výzkumným týmům Masarykovy univerzity, které se podílejí na sběru, analýze a interpretaci dat a vedení Masarykovy univerzity za dlouhodobou podporu.