Výsledky ankety ze Setkání

Setkání účastníků studie ELSPAC s vědeckými týmy se zúčastnilo 186 účastníků studie, přítomni byli také jejich příbuzní, partneři či přátelé, dále pak zájemci o studii, odborníci a výzkumníci z řad široké vědecké veřejnosti, a také zástupci vedení Masarykovy univerzity. Na čtyři anketní otázky jsme od vás získali velmi pozitivní reakce.


Setkání účastníků studie ELSPAC s vědeckými týmy se zúčastnilo 186 účastníků studie, přítomni byli také jejich příbuzní, partneři či přátelé, dále pak zájemci o studii, odbornící a výzkumníci z řad široké vědecké veřejnosti, a také zástupci vedení Masarykovy univerzity. Celá akce vzbudila také široký zájem médii - více v Mediální ohlas Setkání .

Na čtyři anketní otázky, které jsme vám během Setkání položili, 157 hostů odpovědělo velmi pozitivně, konkrétně:

otázka č. 1: Splnilo setkání mé očekávání?

vaše odpovědi: Ano. Jednoznačně jste byli se setkáním, jeho formou i obsahem spokojeni. Očekávání byla naplněna u 146 hostů z řad účastníků studie.

naše reakce: Jsme velmi potěšeni, že se vám setkání líbilo, doufáme, že při další příležitosti se nám vše podaří zorganizovat stejně dobře nebo i lépe.

otázka č. 2: Chci být dále informován o výsledcích studie?

vaše odpovědi: Ano. Dostávat informace o průběhu studie má nadále zájem 152 z přítomných .

naše reakce: V tomto směru vám nabízíme možnost zaregistrovat se k odběru novinek - tzv. Newsletteru. Do vaší emailové schránky vám "jednou za čas" přijde zpráva o situaci ve studii, o nově vyvozených závěrech, výsledcích, o plánovaném či připravovaném pokračování nebo o možnosti vašeho dalšího zapojení. Rovněž vás chceme požádat, abyste k registraci k odběru novinek přizvali i další své známé či přátele, kteří se studie ELSPAC účastnili.

otázka č. 3: Byl bych ochoten dále pokračovat v navazující studii?

vaše odpovědi: Ano. I na tuto otázku byla jednoznačně kladná odpověď - 141 z vás má zájem o další zapojení do studie, tuto možnost prozatím odmítá pouze 15 hostů našeho setkání.

naše reakce: Velmi nás těší váš zájem a budeme za tuto vaši ochotu velmi vděčni. Bez vás nelze realizovat žádný další výzkum, jste pro nás nepostradatelní, děkujeme.

otázka č. 4: K dalšímu pokračování ve studii by mě motivovalo?

vaše odpovědi: Ano. Většina z vás by ocenila zpětnou vazbu ze studie, to znamená možnost dozvídat se výsledky studie a být pravidelně informován o jejím průběhu.

naše reakce: Jsme připraveni vás pravidelně informovat o průběhu studie pomocí Newsletteru, k jehož odebírání se můžete přihlásit. V navazujících studiích bude možné poskytovat vám s vaším souhlasem informace o dosažených výsledcích studie jako celku, ale rovněž individuální výsledky.

 

NOVINKA

Jednou z prvních možností, kterou se vám chystáme nabídnout v polovině roku 2014 je vzorkování vašich bytů či domů na různé škodlivin, které se mohou ve vnitřním prostředí vašich domovů vyskytovat. Experimentální měření je velmi jednoduché a nezatíží vaši domácnost ani vás samotné. Do pokojů vašeho domu se umístí na určitou dobu (cca 14 dní) vzorkovač ve tvaru dvou nerezových misek. Po zanalyzovaní zachycených škodlivin, bude možné vás ihned informovat, jaké chemické látky se ve vašich domácnostech vyskytují, a co to pro vás může znamenat.

 

výsledky ankety graficky zpracovala Mgr. Markéta Novotná

23.12.2013


Zpět