Setkání účastníků studie ELSPAC s výzkumnými týmy - doplněna fotogalerie

Ve dnech 13. a 14. prosince 2013 proběhlo v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Masarykovy univerzity setkání účastníků studie ELSPAC s výzkumnými týmy.


Stáhnout PDF
(430 kB)

Účastníci se mohli se seznámit s pracovištěm RECETOX, realizačním týmem a předními vědci. Dozvěděli se, k čemu mohou sloužit sbíraná data, jak vypadají podobné studie ve světě, a jaké jsou možnosti dalšího rozvoje studie ELSPAC. Děkujeme všem, kdo jste za námi přišli. Podrobnosti ze setkání a fotografie přineseme v následujících dnech.

Informace o setkání přinesla i odsvysílala Česká televize, informovali o ní elektronická i tištěná média.

Program setkání:

 1. Úvodní slovo - prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
 2. Přivítání rektorem Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.D. a prorektorem univerzity prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D.
 3. Poděkování účastníkům studie - doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
 4. Informace o studii ELSPAC - MUDr. Vít Kandrnal
 5. Prezentace portálu www.elspac.cz - Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
 6. Blok tématických přednášek (neurologie, psychologie, genetika apod.) podrobné informace viz níže
 7. Diskuse

Doprovodný program:

 • prezentace historie studie ELSPAC
 • osobní diskuse s účastníky
 • návštěva laboratoří pracoviště RECETOX
 • občerstvení
 • drobné dárky, překvapení

Odborné přednášky:

pátek 13. 12. 2013 (15.00–18.00)

 • Využití dat o výživě v hodnocení možných rizik pro člověka
  RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU)
 • ​Význam dlouhodobých studií
  Mgr. Pavel Piler (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU)
 • Rodina, lásky a strachy dospívajících
  doc. Mgr. Lenka  Lacinová, Ph.D. (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta  sociálních studií MU)
 • Život s ADHD, autismem a epilepsií
  doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (Klinika dětské neurologie, Lékařská fakulta MU, FN Brno-Dětská nemocnice)
 • Obezita - genetika nebo kulturní vlivy aneb jak moc je obezita genetická?
  doc. MUDr. Julie Bienertová Vašků, Ph.D. (Ústav patologické  fyziologie, Lékařská fakulta MU)
 • Orální zdraví u dětí ze skupiny ELSPAC
  prof. MUDr. Lydie Izakovičová  Hollá, Ph.D. (Stomatologická klinika, Lékařská fakulta MU, FN u sv. Anny)
 • ELSPAC z pohledu otce a vědce
  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (Klinika  hematoonkologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, FN Ostrava)

sobota 14. 12. 2013 (9.00–12.00)

 • Využití dat o výživě v hodnocení možných rizik pro člověka
  RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D. (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU)
 • ​Význam dlouhodobých studií
  Mgr. Pavel Piler (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU)
 • Vliv rodičů na sebepojetí a sebehodnocení v průběhu dospívání
  prof. PhDr. Petr Macek,  CSc. (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií MU)
 • Život s ADHD, autismem a epilepsií
  doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (Klinika dětské neurologie, Lékařská fakulta MU, FN Brno-Dětská nemocnice)
 • Neurověda - věda nejen o mozku
  prof. MUDr. Ivan Rektor (1. neurologická klinika, Lékařská fakulta MU, FN u sv. Anny)
 • Ještě jednou o mozku – Co víme a nevíme o svém mozku?
  Klára Marečková, Ph.D., M.Sc. (CEITEC MU)
 • ELSPAC z pohledu otce a vědce
  prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (Klinika  hematoonkologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, FN Ostrava)

14.12.2013


Zpět