Interaktivní prohlížeč dat


Sociální ukazatele

Zdravotní ukazatele

 

Švancara J., Šnábl I., Šustr R., Jarkovský J., Andrýsková L., Matoušková P., Novotná M., Gregor J., Schwarz D., Klánová J., Dušek L. Zdravotní a sociální ukazatele české populace a vybrané ukázky z dat studie ELSPAC (1991–2012). Masarykova univerzita, 2012. Dostupný z: http://www.elspac.cz/index.php?pg=data.

  1. Analýzy
    Analýzy mohou být počítány pro různé členy rodiny, tedy pro sledované dítě, jeho matku či otce respektive oba rodiče dohromady. Je-li pro některého člena rodiny analýza nedostupná, pak je jeho značení psáno šedou barvou.
     
  2. Třídění
    Analýzy je možné třídit podle 4 základních parametrů.
    • Pohlaví dítěte sledovaného ve studii ELSPAC
      • chlapec
      • dívka
    • Pořadí dítěte sledovaného ve studii ELSPAC
      • prvorozené dítě
      • další dítě
    • Porodní komplikace při porodu sledovaného dítěte
      • bez komplikací
      •  porodní komplikace
    • Věk matky (otce)
      • Ročník narození 1971-76: rodiče, kterým v době narození sledovaného dítěte bylo méně než 20 let.
      • Ročník narození 1961-72: rodiče, kterým v době narození sledovaného dítěte bylo 20 až 30 let.
      • Ročník narození 1947-62: rodiče, kterým v době narození sledovaného dítěte bylo více než 30 let.
         

    Vždy může být vybrán jen jeden parametr třídění.
    Je-li některá z možností třídění vypsána šedě, tak ji není možné použít pro daný typ analýzy.
     

  3. Grafy
    Zobrazované grafy jsou interaktivní. Po najetí myší na jednotlivé řady grafu se zobrazí číselné hodnoty. U čárových grafů je možné najetím na vodorovnou osu zobrazit hodnoty všech čar grafu v daném bodě osy.